+323 3313 323

Waterkolomsensors

Deze productgroep bevat recorders, sondes en sensoren voor het meten van de waterkwaliteit. Ook zijn er speciale sensoren voor o.a. oceanografische, zoetwater- en cryosferische monitoring.
De beschikbare dataloggers slaan de gemeten data op die vervolgens per GPRS, Radio of GSM-verbinding verstuurd wordt voor verdere verwerking.